ב. מלכות שלמה (928-965) לפני הספירה בקירוב

ב . מלכות שלמה 928-965 ) לפני הספירה בקירוב ) ארגונה של הממלכה בשיאה ^ ץ-ישראל בינלאומי במסורות על מלכות שלמה מצטיירת תקופה זו כתקופת זוהר . ואכן , לאחר שגבר על יריביו מבית המשיך שלמה בדרכי אביו בתחום מדיניות הפנים והחוץ והעלה את ממלכת ישראל לשיא שאליו לא הגיע שום מלך ממלכי ישראל או יהודה . פעילותו הרבה הקיפה תחומים שונים , בתחום הצבאי ובתחום האזרחי , וארץ ישראל הפכה בימיו למרכז בינלאומי מדרגה ראשונה . חיל הרכב  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור