3. ימי דוד ושלמה: ימי גדולתה של הממלכה הישראלית

. 3 ימי דוד ושלמה : ימי גדולתה של הממלכה הישראלית שקיעת המעצמות הגדולות דמותה של זקופת הזוהר ימי דוד ושלמה ידועים כתקופת זוהר לעם ישראל . העם השתחרר מעול זרים ומלחץ אויב : "ןישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד באר שבע" ( מלכים א ה ה . ( יתרה מזו , עמים ומדינות סרו למשמעתו של עם ישראל בדרגות שונות של שעבוד : " ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר px פלשתים ועד גבול מצרים מגשים מנחה ועלךים את שלמה כל ימי חייו" ( מלכים א ה א , ראה גם שמואל בחג , ( נרקמו קשרים מדיניים ותרבותיים עם מדינות שונות ; פותחו יחסי מסחר עם ארצות קרובות ורחוקות ; יישובים רבים נוספו והתרחבו ; הכלכלה פרחה ותנאי החיים של האוכלוסייה שופרו במידה רבה : "יהודה וישראל ךבים כחול אשר על הים לרב אכלים ושתים ושמחים"  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור