מלכות שאול ומלחמותיו

מלכות שאול ומלחמותיו שחרור הר יהודה בדרישתם של נציגי העם מאת שמואל נאמר : "וקזפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמתינו" ( שמואל א ח in "לשפוט" בכתוב זה ובכתובים אחרים פירושו "להושיע . " התפקיד שהוטל על שאול היה אפוא להילחם כדי להושיע , והוא מילא את תפקידו בדבקות : "ושאול לכד המלוכה על ישראל וילחם סביב בכל איביו במואב ובבני עמון ובאדום ובמלכי צובה ובפלשתים ובכל אשר יפנה : ךשיע" ( שמואל א יד מז ; נראה שהכתוב משובש כאן וצריך לגרוס "יושיע . ( " האויב הפלשתי היה קשה במיוחד : "ותהי המלחמה חזקה על פלשתים כל ימי שאול" ( יד נב . ( האות לתחילת המאבק ניתן כאשר הכה יונתן , בנו של שאול , את נציב הפלשתים בגבע ( היא גבעה ) אשר בבנימין ( שמואל א יג ג . ( הפלשתים התקדמו מן השפלה אל מכ : מש שמצפון לגבע , ומשם שלחו פלוגות לפעולות עונשין נגד ישראל ( יג וד-זט ; שאול הזעיק את העם ונערך בגלגל שבערבות יריחו , ומשם עלה עם "ששת אלפים" איש אל גבע בנימין , מול מחנה הפלשתים . יונתן הפתיע את חיל המצב הפלשתי , וזה נמלט על נפשו מערבה , דרך בית חורון ועמק אילוץ אל שפלת פלשת . במערכת מכמש גורשו הפלשתים מהר אפרים , אבל ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור