הרקע ההיסטורי לכינון המלוכה

הרקע ההיסטורי לכינון המלוכה לחץ הפלשתים בסוף תקופת השופטים גבר לחצם של הפלשתים על ישראל , ובעטיו הוקמה המלוכה . אמנם ניסיון להתאחד במתכונת פוליטית הכוללת בתוכה שבטים אחדים בתור אמצעי התגוננות מפני לחץ השעבוד נעשה עוד קודם לכן , בימי גדעון : העם הציע לו משרה קבועה , "משל בנו גם אתה גם בנ ך גם בן ? נף , כי הושעתנו מיד מךיך ( שופטים ח כב , < אך על פי הנאמר במקרא דחה גדעון את ההצעה ן "לא K rnr אני בכם ולא ימשל בני בכם ה' qcrci בכם" ( ח כג . ( הניסיון הראשון להקים מלוכה , או לכונן מנהיגות קבועה שתעבור בירושה מאב לבן , נכשל — אם משום תשובתו של גדעון , אם משום מחדליו של אבימלך בנו . לחץ הפלשתים על שבטי ישראל הסיר את המכשולים מן הדרך לייסוד משטר של מלוכה . עוד בימי השופטים נעשו הפלשתים גורם שליט בארץ ואויב ראשון במעלה של שבטי ישראל . הדים להתנגשויות הראשונות עמם מצויים בסיפורי שמשון . מחמת לחצם נאלץ שבט דן לנטוש את מקום היאחזותו הראשון ולנדוד צפונה . שבט יהודה קיבל את עול הפלשתים עוד בימי שמשון ( שופטים טו יא . ( לאחר מכן חדרו הפלשתים אל הר אפרים . נצחונם באבן העזר שליד אפק בימי עלי ולקיחת ארו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור