כתובת מישע מלך מואב, ובה מסופר על נצחונו על בית עמרי. נמצאה בדיבון.אמצע המאה התשיעית לפני הספירה.