כתובת קבורתו של ?..."? יהו אשר על הבית?."? כפר השילוח. כנראה מסוף המאה השמינית לפני הספירה.