העדות המקראית לסוגיה

העדות המקראית לסוגיה התנ"ך הוא מקור הידיעות העיקרי ללימוד תולדות עם ישראל וארצו בתקופת המקרא . כשמדובר בתקופת המלוכה , המקורות העיקריים הם ספרי שמואל . מלכים ודברי הימים . ספר מלכים נערך במאה השישית לפני הספירה , לפני הצהרת כורש . חיבורו נבע מן השאיפה להסביר את ההשתלשלות הטראגית של קורות העם , השתלשלות שסופה חורבן הארץ , חורבן ירושלים והמקדש והגליית העם מארצו . ספר מלכים הוא חיבור סינכרוניסטי , דהיינו , חיבור המתאר במשולב ובמקביל את תולדותיהן של ממלכות ישראל ויהודה לפי סדר כרונולוגי . לדוגמה ; "בשנת שלשים ותשע שנה לעזריה מלך יהודה מלך מנחם בן גדי על ישראל עשר שנים בשומרון" ( מלכים ב טו יז . ( חיבורים היסטוריוגראפיים כאלה ידועים ממסופוטמיה , זמן רב לפני חיבורו של ספר מלכים . הספר חובר ונערך על פי תעודות שונות , בתוכן ספרי זכרונות למלכים בדומה ל"ספר דברי שלמה" ( מלכים א יא מא . ( ספרים אלו לא נשתמרו , אולם יש בהם כדי להעיד שבתקופת המלוכה נרשמו מאורעות חשובים בידי סופרי המלך והונחו ככל הנראה בארכיון המלכותי . רשימות אלו שימשו את מחברי הכרוניקות של מלכי ישראל ויהודה , הלא הם "ספר דברי הימי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור