סוגי המקורות וטיבם

סוגי המקורות וטיבם העדויות לתולדות ממלכות ישראל ויהודה הן מסוגים שונים : יצירות ספרותיות ( חילוניות ודתיות , ( כתובות מלכים , מכתבים , חוזים , חותמות וטביעות חותם , מסמכים כלכליים ומנהליים , תבליטים ושרידים דוממים למיניהם שנחשפו באתרים שונים בארץ ומחוצה לה . אופי המידע האצור במקורות השונים אינו אחיד ומידת המהימנות ההיסטורית של כל מקור ומקור אינה שווה . אין דומים באופיים ובמידת מהימנותם המקורות שנכתבו מטעם חצר המלוכה במגמה לפאר את המלך ועלילותיו לאלה שנכתבו בידי סופרים מתוך מגמה דידאקטית ( כמו ספרות החכמה , ( בידי נביאים , או למכתבים למלך על המצב במקום מסוים . כתובות מלכים ויצירות היסטוריוגראפיות שונות מתרכזות בעיקר ביחסי עמים ומדינות , בתולדות עמים וממלכות , וחשיבותן בהיבטים המדיניים והצבאיים העולים מתוכן . המקורות ההיסטוריוגראפיים משרטטים את המאורע או את התקופה על פי ראייתו והשקפתו של הסופר , ואילו מקורות מחיי היום יום , כמו מכתבים , שטרות , תעודות משלוח וממצאים דוממים הנחשפים בתלים שונים , משקפים את המצב כפי שהוא , וחשיבותם רבה לחקר התרבות החומרית של היישוב ובמידה מסוימת גם תרבותו הר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור