פני התקופה: הממלכה המאוחדת, הפילוג לשתי ממלכות וחורבנן

פני התקופה : הממלכה המאוחדת , הפילוג לשתי ממלכות וחורבנן תקופת המלוכה הישראלית משתרעת על פני ארבע מאות שנה לערך , מן המחצית השנייה של המאה האחת עשרה ועד . שנת 586 לפני הספירה . רוב פרק זמן זה ידוע בשם "ימי בית ראשון , " שכן בית המקדש שבנה שלמה בירושלים שימש ציון דרך חשוב בתולדות האומה . במרוצת התקופה פקדו את אוכלוסיית הארץ מאורעות חשובים , שהביאו לשינויים יסודיים במפה הפוליטית והאתנית שלה . תקופה זו מאופיינת בפעילות יישובית וכלכלית ענפה , בתמורות במבנה החברה הישראלית וביצירת קניינים תרבותיים ששימשו מסד להתפתחות המסורת הלאומית והדתית של עם ישראל בדורות הבאים . על פי העניין נחלקה התקופה לשלוש בנות תקופה י ( א ) הממלכה המאוחדת — ימי שאול , דוד ושלמה 928-1020 ) לפני הספירה לערך . ( ראשיתה בכינון משטר מלוכה בישראל וסופה בפילוג הממלכה לאחר מות שלמה . עם ישראל נעשה בפרק זמן זה גורם מכריע בארץ ישראל , לא רק מבחינה אתנית אלא גם מבחינה מדינית . השליטה על הארץ כולה היתה בידי ישראל , והשפעת הממלכה היתה חזקה במרחב סוריה . ( ב ) תקופת מלכויות ישראל ויהודה 928 ) לערך , ( 720- שבה התקיימו שתי ממלכות א...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור