חלק ב ממלכות ישראל ויהודה (1020 בקירוב עד 586 לפני הספירה)