ההיבט החברתי: מנהיגותם של השופטים והמשטר הפנימי בישראל

ההיבט החברתי : מנהיגותם של השופטים והמשטר הפנימי בישראל בשם "שופטים" מכנה מחבר ספר שופטים במבואו ההיסטוריוסופי את כלל המנהיגים שפעלו בתקופה זו בישראל ( שופטים ב טז-יט . < על פי הגדרותיו הם מתאפיינים כמי שהוקמו על ידי ה' להושיע את ישראל מיד אויביהם ( שוםיהם . ( סוג זה של מנהיגות — שסמכותה נובעת מבחירה אלוהית , ששליחותה ההיסטורית נובעת מצורך השעה , ושאינה מהווה משרה העוברת בירושה — מכונה מנהיגות כאריסמאטית . הגדרה זו הולמת את המתואר בסיפורים שונים על אישים מושיעים שנשלחו להושיע את ישראל במצוקתו , או שהתעוררו לכך , ושהצטיינו כמנהיגים צבאיים , או כגיבורים בעלי סגולות על טבעיות . מושיעים אלה נבדלים זה מזה בתכונותיהם , בדרך שבה הושיעו את ישראל ובמעמדם בסביבתם החברתית . די אם נזכיר אישים כגדעון מזה ושמשון מזה להדגמת ההבדלים שציינו . אך בעיני מחבר ספר שופטים נתפסו כל אלה כמנהיגים כאריסמאטיים של ישראל , שסימנם המובהק הוא שרוח ה' צלחה עליהם , והיא המפעילה אותם במעשי התשועה שחוללו ( שופטים ג י , טו ; ו לד ; יא כט . ( גם עלילות הגבורה העל טבעיות של שמשון ( יג כה ; יד ו , יט ; טו יד ) במאבקו האישי ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור