הערכת תקופת השופטים בהיסטוריוגראפיה המקראית: שלושה היבטים

הערכת תקופת השופטים בהיסטוריוגראפיה המקראית : שלושה היבטים ההערכה הכללית במבוא ההיסטוריוסופי לספר שופטים סוקר המחבר שערך את המסורות על השופטים לחיבור היסטוריוגראפי על תקופת השופטים , והמכונה בחקר המקרא , על סמך זיקתו הרעיונית והםגנונית לספר דברים " ) משנה התורה , ( " בכינוי "העורך המשנה תורתי , " את תקופת השופטים על פי השקפתו : ויעשו בני ישראל את הרע כעיני הי ... ויעזבו את ה' אלהי אבותם המוציא אותם מארץ מצרים וילכו אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיהם ... ויחר אף ה' בישראל ויתנם ביד שסים וי שסו אותם , וימכרם ביד אויביהם מסביב ולא יכלו עוד לעמד לפני אויביהם ... ויצר להם מאד . ו ; ל ] ם ה י שפטים ויושיעום מיד שסיהם ... וכי הקים הי להם שפטים והיה הי עם השפט והושיעם מיד איביהם כל ימי השופט כי ינו ום הי מנאקתם מפני לחציהם לדחקיהם . והיה במות השופט ; שבו והשחיתו מאבותם ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם ... ושופטים ב יא-יטן . הערכה כללית זו משלבת יחד שלושה היבטים שונים של התמונה ההיסטורית של התקופה : ההיבט הדתי , שעניינו היחס שבץ ישראל לאלוהיו ; ההיבט המדיני , שעניינו היחס שבץ ישראל ובין העמי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור