תחומיה ההיסטוריים־כרונולוגיים של תקופת השופטים

תחומיה ההיסטוריים כרונולוגיים של תקופת השופטים עידן השופטים הוא תקופה היסטורית בדברי ימי ישראל , אף שאין בידינו ( להוציא את ספר שופטים ) מקורות היסטוריים כתובים העוסקים בו ישירות . הנחה זו מתבססת על קיומן של עדויות חיצוניות , כגון מצבת מתפתח , שבה נזכר "ישראל" 1207 ) לפני הספירה , ( וכן ממצאים ארכיאולוגיים — שרידי מבנים , בורות מים וחרסים מאתרים המעידים על התיישבות ישראלית נרחבת בארץ , שאפשר לתארכה למאה השלוש עשרה לפני הספירה , אשר בה מתחילה כמשוער תקופת השופטים . אף התיאורים המקראיים על תקופה זו הם בעלי צביון היסטורי יותר מאשר אלה המתייחסים ל"תקופת האבות , " או לפרשת יציאת מצרים ומסעי בני ישראל במדבר . עם זאת עדיין קיים פער רחב בין דמות התקופה כפי שהיא משתקפת מן המסורות הסיפוריות שמהן מורכב ספר שופטים בדבר פעולותיהם של אישים ושבטים שונים , המייצגים רקע חברתי תרבותי קדום יותר , ובין הערכת התקופה כפי שהתגבשה במסגרת חיבורו ועריכתו המאוחרים יותר של הספר . פער זה מאפשר לחוקרי התקופה לעמת את השתיים — המסורות הקדומות וההערכה המאוחרת יותר — באמצעות שיטות הביקורת הספרותית וההיסטורית ולשער השער...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור