תפוצת דעת הכתב: אוסטרקון מעז^ת צךטה שממערב הר אפרים. בשורה התחתונה חרות האלפבית העברי הקדום משמאל לימין.