כלי נסך (קרנוס) מתקופת ההתנחלות הישראלית. סאסא, הגליל העליון.