תל אסךר י, תכנית כללית של האתר והמבנים מהמאה האחת עשרה לפני הספירה. הבתים בנויים בצורת חגורה סביב הגבעה.