תנאי החברה והכלכלה

תנאי החברה והכלכלה תפרוסת יישובים קטנים הרקע השבטי נוודי של המתיישבים החדשים בחבלי הארץ הפנימיים , וכן תנאי הנוף שבו התנחלו , חייבו פרישה נרחבת של יישובים קטנים , שכל אחד מהם הוא יחידה חברתית אורגאנית , "בית אב" בלשון המקרא . תודות למחקר הארכיאולוגי , שנערך בעיקר בארץ ישראל המערבית , ובהסתייע במקורות המקראיים המאירים תקופה עלומה זו , נוכל לשחזר את תנאי החברה והכלכלה ששררו בקרב שבטי ישראל בשבתם בארצם . אין אנו יכולים לשחזר במדויק את פני הדברים לפני תקופת הכיבוש וההתנחלות . המקור הספרותי היחיד המצוי לנו לתקופה זו הוא המקרא , וכשהועלו הדברים על הכתב כבר היו המאורעות כה רחוקים , והתפיסה ההיסטוריוגראפית כה מגובשת , עד שקשה לחשוף את הגרעין ההיסטורי שבסיפור יציאת מצרים , הנדודים במדבר וכיבוש . psn גם המקורות החיצוניים למקרא אינם יכולים לסייע לנו בעניין זה , ואף לא המידע הארכיאולוגי , המלמד רק על שרידי תרבויות של אנשים היושבים על אדמתם . דמותו של היישוב הבודד  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור