המהפכה ברבע האחרון של האלף השני

המהפכה ברבע האחרון של האלף השני : ופעת עמים חר ° ^ מחוללי המהפכה ברבע האחרון של האלף השני לפני הספירה התחוללו בארץ ישראל תמורות חשובות . תמורות אלו שינו כליל את דמותה שנקבעה במשך אלפיים שנות ציוויליזאציה וקבעו את דמותה החדשה , דמות שעתידה היתה להוסיף ולהתקיים במשך מרבית שנותיו של האלף הראשון לפני הספירה ולהטביע את חותמה גם על אלפיים השנים הבאות . השינויים הבולטים התחוללו בנופה של הארץ , בתפוצת היישובים בה ובצורתם , במבנה הכלכלי והחברתי של מרבית אוכלוסיה , בצורת ההתארגנות המדינית של תושביה ואף בפולחן , בשפה , בכתב ובעולם הדעות והאמונות בכללו . הרקע לשינויים מהפכניים אלה היה ירידת כוחן של המעצמות הגדולות של המזרח הקדום , תנודות עמים שהתחוללו באגנו המזרחי של הים התיכון , התערערות יציבותו של משטר ערי הממלכה והפרת האיזון שבין תושבי הערים ובין האוכלוסייה שחיתה מחוץ לערים וביניהן . מחוללי מהפכה זו היו העמים החדשים שהופיעו על במת ההיסטוריה ושייסדו בארץ ישראל ובארצות השכנות לה את מדינותיהם הלאומיות . יציבות יחסית נמישור החוף  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור