8. התפרוסת היישובית של שבטי ישראל בתקופת המעבר מן המשטר השבטי אל המלוכה