גד, ראובן ומכיר

גד , ראובן ומכיר המסורות על וקדמותה תהליך ההתנחלות של שבטי ישראל בעבר הירדן הוא מן הקשים ביותר לשחזור . לא זו בלבד שהתיאורים בכתובים המקראיים על השתלשלות הדברים אינם אחידים , אלא שגם נחלות השבטים הללו חופפות לעתים זו את זו , וברור שנתמזגו פה נתונים קדומים ומאוחרים . אזורי ההתנחלות העיקריים של שבטי ישראל בעבר הירדן השתרעו בחלקו הסמוך לנהר ולא חרגו מן החבלים המרכזיים שבין הירמוך מצפון לארנון מדרום — שבטי גד וראובן ישבו , מעורבים זה בזה , בחלקו הדרומי של האזור , מדיבון גד ועד חשבון . מכאן צפונה , בגלעד הדרומי ( הבלקה בערבית , ( ישב שבט גד לבדו , שהגיע עד לעמקו המזרחי של נהר הירדן , עד לעיר הכנענית צפון ( תל א סעיךיה , ( כפי שמשתמע משמה של אחת ממשפחותיו ( במדבר כו טי . ( קדמותה של ההתנחלות הישראלית באזור זה הוכרה גם על ידי מישע מל ך מואב , שציין במצבת נצחונו על ישראל ( מאמצע המאה התשיעית לפני הספירה ) כי "איש גד ישב בארץ עטרת מעלם . " כיוצא בזה מסופר גם במקרא ששכני ישראל בעבר הירדן לא הכירו בזכותם על הנחלה שנבעה מכיבושם את ארצו של סיחון מלך האמורי ( שופטים יא יב-כז . ( מן הממצא הארכיאולוגי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור