מכלול כלי חרס מתקופת ההתנחלות הישראלית שנמצאו בתל דן.כמה מן הכלים, ובייחוד הפיקיסים (כלי האחסנה הגדולים שברקע?,(? אופינייס לגליל.