מלחמות הצפון ושבירת כוחם של הכנענים

מלחמות הצפון ושבירת כוחם של הכנענים לפי המקרא נלחמו שבטי ישראל שתי מלחמות גדולות בצפון הארץ שבהן נשבר כוחה של חצור , החזקה שבערי הכנענים , והובטח תהליך התיישבותם והתפשטותם של שבטי הצפון בגליל . המלחמה האחת מתוארת בפרק יא ביהושע , ובה מסוכמת פרשת כיבוש הארץ , לפי תפיסתו של ספר זה , בגולת הכותרת שלו — כיבושה ושריפתה של חצור , הממלכה הראשה של כל צפון ארץ כנען . המלחמה השנייה , בהנהגת דבורה וברק , נגד סיסרא מחרושת הגויים , שר צבא יבין מלך כנען , מתוארת בשופטים ד-ה , בפרק סיפורי ובפרק שירה . לא מעטים הם הקשיים בהבנת השתלשלות הדברים על פי הנתונים המקראיים : אם הרס יהושע את חצור — מה פירוש הכתוב בסוף הסיפור על מלחמת דבורה "ותלך יד בני ישראל הלוך ולןשה על יבי ן מלך כנען , עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען" ( שופטים ד כד ?< האם קדמה מלחמת דבורה למלחמת יהושע , כפי שמציעים כמה חוקרים ? היכן התחוללו מלחמות אלה ? על מי ראוי יותר להסתמך — על סיפור המעשה בשופטים פרק ד או על השירה שבפרק ה ? לאור שאלות אלו וכיוצא בהן נדון בפרשה על יסוד ניתוח הכתובים ועל יסוד הממצא הארכיאולוגי בחצור ושאר האתרים הנוגעים בד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור