מכסה של ארון קבורה אנתרופואידי (דמוי אדם) מבית הקברות של ראשית תקופת הברזל בבית שאן.