שני כלי פולחן מתל קירי שבעמק יזרעאל, מתקופת ההתנחלות הישראלית.