הרקע הגיאוגראפי והאופי היישובי

הרקע הגיאוגראפי והאופי היישובי חלקה הצפוני של ארץ ישראל המערבית הוא אחד האזורים המגוונים & באד . ? בעיקרו זהו גוש הררי המוקף עמקים ובקעות מדרום , מזרח ומערב . עמק יזרעאל ובקעת בית שאן שבדרום הם העמקים האלוביאליים רחבי הידיים ביותר שנתברכה בהם הארץ , שפע המים והקרקע הכבדה והפורייה בעמקים אלה משכו אליהם מאז ומעולם את יישובי האדם . גמק יזרעאל ויישוביו בעמק יזרעאל מצויים כמה מן האתרים ההיסטוריים החשובים ביותר ובעלי רצף היישוב הממושך ביותר בארץ . אתרים אלה שוכנים בעיקר לאורך שוליו הדרומיים של העמק , כגון יקנעם , מגידו ותענך , הערים הכנעניות הקדומות , וכן יזרעאל הישראלית , שעל שמה נקרא העמק במקרא . מרכז כנעני חשוב היה שמעון שמרון ( תל סימוניה ) שבשוליו הצפוניים של  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור