שילה: מכלול כלים מתקופת הברזל אי, היא תקופת ההתנחלות.