המסורות המקראיות על ההתנחלות ביהודה ובנגב

המסורות המקראיות על ההתנחלות ביהודה ובנגב המסורות על כיווני הכיבוש במקרא נשתמרו כמה מסורות על כיבוש ארץ יהודה , על עלייתם של שבטי יהודה ושמעון וכן על שבטי הדרום : הקיני , הקנזי , הירחמאלי והכלבי . רוב המסורות מופיעות בספרי יהושע ושופטים , אך חלקן בא גם בבראשית , בבמדבר , בדברים וברשימות היחס שבדברי הימים . במסורות אלה מסופר על כיווני התפשטות מצפון לדרום וממערב למזרח , וקיימים אף רמזים לחדירה מדרום אפשר ללמוד מהן על תהליכי ההתנחלות של משפחות ביהודה ועל טמיעת היישוב הכנעני במסגרת השבטים הישראליים . מכיוון שמסורות אלו מקורן ברבדים שונים שבמקרא וחלו בהן ידיהם של עורכים שונים , אין לשאוף ליצירת סיפור אחיד על פיהן . תחת זאת ראוי לבחנן אחת לאחת על רקען הגיאוגראפי היסטורי ולנסות לשחזר על פיהן , ובאמצעות הממצא הארכיאולוגי , את התמונה הרבגונית של תהליכי הכיבוש וההתנחלות ביהודה . " המלחמה בחמשת המלכים" וכיבוש השפלה  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור