צלמית אשה מבית הקברות של "גויי היס" בתל זרור שבשרון.