הרקע הגיאוגראפי לצמיחת שלוש התרבויות

הרקע הגיאוגראפי לצמיחת שלוש התרבויות עצמאותו של מישור החוף מן הבחינה הגיאוגראפית היסטורית היה מישור החוף העצמאי שבין יחידות הנוף של ארץ ישראל . על רקע היות ארץ ישראל ארץ מעבר שקישרה בין מרכזי התרבות של המזרח הקדום ניכר ייחודו של מישור החוף בקלות התנועה לאורכו בציר דרום-צפון ובהיותו קצהו הדרומי של ראש הגשר היבשתי שבין אסיה למצרים . פתיחות המישור כלפי הים עשאתהו אזור מתאים ביותר לקבלת השפעה מן המערב . בתקופות רבות בתולדות הארץ נתקיימה בחוף תרבות שונה מזו שהתקיימה בפנים הארץ , תופעה הקשורה בעצמאותו ואי תלותו של אזור זה בשאר חלקי הארץ ובניגוד האינטרסים ומאבקי הכוח בין יושביו ובין תושבי פנים הארץ . אופי מיוחד זה של האזור ניכר במובהק בתקופה הנסקרת כאן . שלושת חלקי מישור החוף : שלוש תרבויות  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור