ירידת המעצמות הגדולות

ירידת המעצמות הגדולות ניתוק ממרכזי התרבות הגדולים מיעוט המקורות שבכתב על ארץ ישראל בסוף האלף השני לפני הספירה נובע מירידת כוחן של המעצמות הגדולות של המזרח הקרוב בתקופה זו . חורבן התרבות של תקופת הברונזה המאוחרת , תוך השמדת כמה ממרכזיה הגדולים , כגון אוגרית וחצור — שנתלווה לירידת כוחן של המעצמות — מסמל את ראשיתה של תקופה חדשה בדברי ימי האיזור ובתולדות הארץ . בראשית התקופה נמצאה ארץ ישראל מנותקת כמעט כליל ממרכזי התרבות הגדולים שבסביבה . על העולם האגאי שממערב לארץ ישראל עברו זעזועים כבירים בעקבות נדידת עמים גדולה שהתחוללה בו . האימפריה החתית בצפון כלתה ועברה מן העולם . מצרים בדרום היתה נתונה למלחמות שושלתיות , ופעילותה המדינית לא חרגה מתחום ארצה . אשור בלבד זכתה לתקופת פריחה קצרה , אך במשך מרבית שנותיה של התקופה הנדונה נסוגה לגבולותיה שבצפון מסופוטמיה . חיסולן או נסיגתן של המעצמות אפשרו את הקמתן של מדינות עצמאיות באזורים שנשלטו קודם על ידן . היתה זו תקופת מעבר , שבה היתה ארץ ישראל מנותקת לכאורה מן העולם הסובב אותה , אך למעשה היוותה חלק בלתי נפרד מן האזור שבו התחוללו התהליכים ההיסטוריים ; ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור