2. הרקע הגיאוגראפי־היסטורי: ארץ־ישראל בין מצרים למסופוטמיה