המחקר הארכיאולוגי־יישובי

יעדי הארכיאולוגיה בראשיתה המחקר הארכיאולוגי יישובי עקב מיעוטם של המקורות שבכתב בני הזמן והקשיים בחשיפת הגרעין ההיסטורי הטמון במסורות המקראיות , פנו חוקרים רבים אל המקור היחיד בן הזמן שעוד אפשר למצותו , הלא הוא המחקר הארכיאולוגי . הארכיאולוגיה של ארץ ישראל חבה חוב נכבד למחקר של תקופת הכיבוש וההתנחלות , שכן רבות מן המשלחות הארכיאולוגיות שפעלו בארץ הציבו את חקירתה של תקופה זו בראש מעייניהן . קרוב למאה שנים של מחקר ארכיאולוגי בארץ ישראל מאפשרות היום סיכום של תוצאותיו , כמו גם הערכת מגבלותיו ויתרונותיו והאפשרויות הטמונות בו . סיפורי הכיבוש והמציאות היישובית בראשית המחקר שלטה המגמה , שאף היום יש לה ממשיכים , לאמת את סיפור כיבוש הארץ לפי תפיסת ספר יהושע בעזרת נתונים ארכיאולוגיים . לפי תפיסה זו מוכיח הממצא הארכיאולוגי שהתרבות הכנענית נהרסה באלימות בשלהי המאה השלוש עשרה לפני הספירה . ההרס המוחלט מתאים למסופר בספר יהושע , ומכאן שיש זהות בין הממצאים ובין הסיפור המקראי , והם מאמתים זה את זה . לאחרונה התברר שדווקא המחקר הארכיאולוגי , עם העלייה במידת דיוקן של שיטות התארוך שלו ועם התפשטותו על פני האר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור