המקורות המצריים ומקורות חיצוניים אחרים

המקורות המצריים ומקורות חיצוניים אחרים תעודות מצריות מן המקורות שבכתב שמחוץ למקרא מצויות בידינו אך מעט תעודות מצריות מתקופת הכיבוש וההתנחלות . באלו נזכרים כבר במאות הארבע עשרה והשלוש עשרה לפני הספירה ה"חבירו" וה"שסו" המצויים בעימות עם הממשל המצרי והממסד הכנעני בארץ כנען . השם "ישראל" מופיע פעם אחת ויחידה , באסטלת הניצחון של פרעה מתפתח 1207 ) לפני הספירה בקירוב , ( ואילו שעיר ואדום נזכרים בפפירוסים מימי ךעמסס השני ופרעה מתפתח ( המאה השלוש עשרה וראשית המאה השתים עשרה לפני הספירה . ( ייתכן אף שיש לקרוא את השם "אשר" כשם השבט בתעודות מצריות אחרות בנות אותו הזמן . עדויות על ' גויי הים" עדויות מפורטות מעט יותר מצויות על הפלשתים ועל כמה מ"גויי הים" האחרים שהתנחלו בחופה של ארץ ישראל . בכתובות ובתבליטים של ךעמסס השלישי מתוארים נצחונותיו של פרעה זה על "גויי הים" 1175 ) לפני הספירה בקירוב ; הכרונולוגיה המצרית הנקוטה כאן מבוססת על הצעת המחקרים החדשים משנת . ( 1976 ערי החוף של ארץ ישראל מוזכרות באונומסטיקון של אמנמ ' א ? ה ( סוף המאה השתים עשרה , ( ויחסי מצרים עם ערים אלה במאה האחת עשרה לפני הספירה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור