התמונה המקראית: מסורות ומגמות

התמונה המקראית : מסורות ומגמות המקרא כמקור עיקרי המקור הכתוב העיקרי לתקופתנו הוא המקרא ; המקורות האפיגראפיים החיצוניים למקרא לתקופה זו דלים ביותר . המעט המצוי במקורות מצריים הוא רק מראשית התקופה ; בהמשכה הוא נוגע רק למישור החוף . ידיעות רבות עולות מן הממצא הארכיאולוגי , וכן אפשר לעמוד על היבטים חברתיים , מדיניים ותרבותיים בארץ בתקופה הנסקרת מתוך השוואה עם מקורות על ארצות ועמים אחרים במזרח הקדום . מסורות והשקפה דתית ספרי המקרא הנוגעים לתקופתנו הם יהושע , שופטים ושמואל א פרקים א-ז . אצל חלק מן החוקרים בדור האחרון נתגבשה ההשקפה כי גם בתיאור שבספר בראשית על חיי האבות בארץ נשתמר לא מעט מרקעה של התקופה . קושי יסודי בניצול המקורות המקראיים לשחזור דברי ימיה של התקופה נעוץ בהיות הכתוב מאוחר , במעט או בהרבה , למועד  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור