פני התקופה: תקופת מעבר ממושכת שהביאה לידי מהפכה יישובית־תרבותית

פני התקופה : תקופת מעבר ממושכת שהביאה לידי מהפכה יישובית תרבותית מפאת העדרם של תאריכים היסטוריים מוחלטים לתקופה הנדונה נאלצים החוקרים להסתפק ב"תאריכים מעוגלים" לציון תחילתם או סיומם של התהליכים ההיסטוריים הנדונים בסקירה זו . באמצע המאה השתים עשרה לפני הספירה נסתיים הפרק הארוך של השלטון המצרי על px כנען . אך תחילתם של התהליכים ההיסטוריים שקבעו את דמותה של התקופה ואף של הבאות אחריה — תהליכי ההתנחלות וההיאחזות של העמים שזה מקרוב באו , כגון הישראלים והפלשתים — אינה קשורה בהכרח לתאריך זה . התאריך ה"עגול" 1200 — לפני הספירה — הנקוט בידינו הוא מעין ממוצע בין תאריכי תחילתם של תהליכים אלה , שמכוחם הפכה הפרובינציה המצרית כנען , בעלת האוכלוסייה ההטרוגנית ומשטר ערי הממלכה החוסות בצלה של מצרים , לארץ שבה מתנחלים עמים שונים , המקימים בתהליכים מורכבים את ממלכותיהם הלאומיות העצמאיות . סיום התקופה חל עם התגבשותה של ממלכת ישראל , הממלכה העיקרית בארץ ישראל , עם המלכת שאול ב 020 ו לפני הספירה בקירוב . התקופה הנדונה היתה תקופת מעבר ממושכת ועתירת מאבקים ותמורות , ששינו תכלית שינוי את פני הנוף האנושי של ארץ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור