אותנטי ורפלקטיבי בעיצוב התמונה על ראשית ישראל בתורה

אותנטי ורפלקטיבי בעיצוב התמונה על ראשית ישראל בתורה תיאור היסטורי ותיאור רפלקסיבי התיאור שבא בתורה על התהוותו של ישראל ועל ראשיתו אינו תיאור היסטורי על פי טיבו . זוהי תמונה רטרוספקטיבית המתוארת כ ? רספקטיבית . ככל שהתרחקה נקודת התצפית של מחברי תולדות ישראל מן המאורעות עצמם כן נפתח לפניהם אופק היסטורי רחב יותר ורחוק יותר . ככל ששאפו לתאר ראשית קדומה יותר שממנה מתחילה התהוותו של ישראל — מהתנחלות שבטי ישראל בכנען והורשת יושביה ליציאת מצרים ו מיציאת מצרים לאבות נושאי ההבטחות ועד לראשון שבהם , אברהם — כן נעשה תיאורם היסטורי פחות ורפלקטיבי יותר . הוא התבסס פחות על מסורות היסטוריות ויותר על מסרים היסטוריוסופיים . לא ייפלא אפוא שדווקא בעיצובו של אברהם משתקפים , יותר מאשר בעיצובם של האבות האחרים , אותם רעיונות רוחניים ודתיים אוניברסאליים המאפיינים את אמונת ישראל בשלבי התבגרותה בעידן הקלאסי שלה . עם זאת , מרכיביה העיקריים של התמונה י ההתייחסות על אבות מבחינת שותפות המוצא האתני , זכר הגאולה משעבוד מצרים וההתלכדות הדתית סביב האמונה באל אחד ויחיד — מרכיבים אלה מייצגים , ולו גם בצורה מלאכותית , את ג...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור