מסורת הברית ומתן תורה בהר סיני

מסורת הברית ומתן תורה בהר סיני מבין שלוש המסורות המרכזיות מעוררת המסורת על הברית בהר סיני את הבעיות המביכות ביותר , גם מבחינה היסטורית וגם מבחינה ספרותית . מעל לכל תמוהה העובדה שמאורע מרכזי זה , שלפי השקפת התורה הוא שעשה את ישראל לעם ה' והוא שייחד אותו מבין כל העמים , לא נזכר בשום מקום אחר במקרא מחוץ לתורה ( השווה ספר דברים , ( פרט לנחמיה ט יג-יד , שהוא עדות מאוחרת ביותר . עובדה זו מעוררת ספקות ביחס למהימנותו ההיסטורית או לפחות ביחס לרישומו כאירוע מכריע בתודעת ישראל בתקופת עצמאותו המדינית בארצו . אך מן העובדה שמעמד הר סיני אינו נזכר בכתובים אחרים במקרא ( פרט לספר נחמיה , כאמור ) אין להסיק שכל כולו אינו אלא פרי המצאתם של חוגים מאוחרים בישראל , שביקשו לשוות באמצעותו מימד של קדושה לתורה , או לתלות בו את עניין הברית הכרותה בין ישראל ובין אלוהיו . מכל מקום , מן המסגרת הרחבה של המעמד וכל הכלול בו בתורה ( שמות יט-במדבר י ) מסתבר שתלו בו מתן חוקים ומשפטים וכינונם של מוסדות דתיים ופולחניים , שאין להסבירם אלא כפרי התפתחות היסטורית ארוכה וממושכת בתולדות ישראל ואמונתו . דבר זה עולה לא רק מן הרקע ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור