מסורת יציאת מצרים

מסורת יציאת מצרים מרכזיותה של המסורת מסורת יציאת מצרים , המופיעה על פי סדר השתלשלות המאורעות בתורה כמרכיב השני בתולדות התהוותו של ישראל , הפכה לגורם ראשון במעלה כעיצוב התודעה הלאומית הדתית של ישראל . היא היחידה מכל שלוש המסורות הנזכרת בכל סקירות העבר על ראשית ישראל . היא שבה ומופיעה בנאומים ההיסטוריוסופיים שבספרי נביאים ראשונים , והיא היחידה מן השלוש הנזכרת לעתים קרובות בספרי הנבואה ובכמה מזמורי תהלים ( עח ; פא ; קה ; קו ; קיד ? ק לו ? ועוד . ( היא הטביעה את חותמה על תודעת העבר של ישראל והפכה לערך חינוכי בעל משמעות לאומית ודתית כאחת . זכר הגאולה משעבוד מצרים כחוויית מוצא בהתהוות ישראל כעם בן חורין בארצו וזכר יציאת מצרים כחוויית הפגישה הראשונית שבין ה' לישראל , שבו בחר לעם , מלווים את ישראל מראשית התנחלותו . עצמת רישומו של המאורע  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור