המסורת על התהוותו של ישראל מן האבות

המסורת על התהוותו של ישראל מן האבות ההבטחה לאברהם על פי השקפת התורה היתה ראשית התהוותו של ישראל במסר האלוהי שנמסר לאברם : " לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך . ואעשך לגוי גדול ... ונכרכו בך כל מש ? חת האדמה" ( בראשית יב א-ג , ( הפותח את הסיפור המקראי על אברהם ומשמש נקודת מוצא לתיאור ייעודו של ישראל ומעמדו המיוחד בקרב הגויים . ייעוד לאומי בזיקה לארץ מימוש הייעוד הזה נקשר מראשיתו בארץ שאליה נצטווה אברהם ללכת ( בראשית יב א . ( רק על אדמת כנען ( יב ו ) נראה ה' אליו ומבטיח לו : "לזרעך אתן pxrrnK הזאת" ( יב ז , ( ורק על אדמת הארץ ( ארץ כנען ) בונה אברהם מזבחות לאל הנראה אליו וקורא בשם ה' ( יב ז-ח . (  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור