ההשקפה הכוללת על התהוות ישראל בתורה ומרכיביה העיקריים

ההשקפה הכוללת על התהוות ישראל בתורה ומרכיביה העיקריים שלוש מסורות מרכזיות שלוש מסורות מרכזיות מונחות ביסוד התמונה המצטיירת בתורה על ראשיתו והתהוותו של ישראל : א . מוצאו משלושה אבות שהתהלכו בכנען , ושלהם ניתנו הבטחות מפי ה' בדבר ייעודם הלאומי מדיני ובדבר מתן ארץ כנען להם ולזרעם אחריהם ; ב . גאולתו משעבוד מצרים והעלאתו אל ארץ זבת חלב ודבש , שייחד לו ה ' ג . בחירתו לעם סגולה במעמד הר סיני , שבו כרת עמו ה' ברית וייחד אותו מכל העמים על ידי מתן תורה ומצוות . שלוש מסורות אלה קשורות במסר אלוהי , המקדים את האירועים המתוארים בהן . הראשונה — במסר לאברהם ; השנייה — במסר למשה ; והשלישית — במסר לעם כולו . המסורת הראשונה כורכת את ייעודו הלאומי של העם עם מוצאו מן האבות שלהם הובטחה ; pxn השנייה קושרת את הציוויים החברתיים המוסריים של ישראל עם נסיונו ההיסטורי כעם עבדים שנגאל משעבודו ; השלישית משלבת את קבלת התורה על מערכת מצוותיה עם החוויה הדתית של התגלות ה' לעיני כל העם : כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרבים אליו כה' ... ומי גוי גדול אשר לו חל , ים ומשפטים צדיקם ככל התורה הזאת ... ( דברים ד ז-ח . (  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור