תפיסת המקרא וההתהוות ההיסטורית: שני היבטים

תפיסת המקרא וההתהוות ההיסטורית : שני היבטים את שאלת ראשיתו של ישראל אפשר לבחון משני היבטים שונים : האחד , כיצד נתפסה ראשית ישראל וזיקתו לארצו בעיני מחברי המקרא ; והשני , מה היחס שבין תפיסת המקרא על ראשית ישראל ובין התהוותו ההיסטורית הממשית של ישראל כעם בארצו . בחינות פנים ובחינות חוץ ההיבט הראשון מתבסס ביסודו על בחינות פנים מקראיות , שעיקרן ניתוח ספרותי ביקורתי של הטקסט , הבחנה בין רבדיו השונים והערכת המגמות ההיסטוריות והרעיונות המשתקפים בעריכתו . ההיבט השני מושתת ביסודו על בחינות חוץ מקראיות , אשר עיקרן עימות התיאור המקראי עם עדויות שמחוץ למקרא . שילובם של שני ההיבטים האלה עשוי לקרב אותנו להשערה סבירה בעניין ראשיתו של ישראל ולהערכה מאוזנת בדבר התהוותו . שני כיוונים בתיאור המקראי  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור