ישראל ויהודה בתקופת המקרא

ההיסטוריה יד יצחק בן-צבי : המערכת המדעית פרופ' ישראל אפעל פרופ' יהושע בן-אריה פרופ' משה דוד הר פרופ' אמנון כהן פרופ' יהושע פראוור פרופ' מנחם שטרן עורן הסדרה : ד"ר יעקב שביט של ארץ ישראל ישראל ויהודה בתקופת המקרא ( המאה השתים עשרה 332 - לפני הספירה ) כרך שני  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור