ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה . 1 אבן , י , ' מילון מונחי _הקי _^ _זדח ,. בית ההוצאה של הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית , ירושלים , תשל"ח . 2 . [ 1978 ] אבן , י , ' _ד'דמזח . ב 0 י 0 ורת , ספרית פועלים , תל אביב , תש '' ם . 3 . [ 1980 ] אוארבך , א , ' _מימזי : 0 התגלמות המציאות ב _00 ר 1 ת המערב , תרגם ב' קרוא , מוסד ביאליק , ירושלים , תשכ''ט . . 4 אלטר , א , ' אומנות _הסידור במקרא , תרגמה ש' צינגל , אדם , מוציאים לאור , תל אביב , 1988 ( ראה אור באנגלית ב . 5 . ( 1981 אמית , י , ' "סיפור אמנון ותמר - מאגר אהדה לאבשלום , " ה 00 רות , 1983 , 32 עמי 80 . 6 . 87 אמית , י , ' "שלוש ואריאציות על מות שאול , " בית מקרא 92 "av , 1 985 _, _n / p . 102 . 7 אמית , י , ' "אוטופיזם מקראי , " הגות במקרא - מבחר מתוך עיוני החוג לתנין ל _1 בר ישי _rifi ( ה , ( הוצאת עם עובד , הקרן לזכר סגן ישי רון והחברה לחקר המקרא בישראל , תל אביב , , 1988 עמ' _52 . 8 . 57 אמית , י / 0 םר _שוםטים - אמנות העריבה , ספריית האנציקלופדיה המקראית , מוסד ביאליק , ירושלים , . 9 . 1992 אמית , י " , ' בעיית השימוש הרב תכליתי במונח ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור