סיום

סיום לקרוא סיפור מקראי הוא תהליך שראשיתו קביעת גבולותיו של הסיפור , בחינת נוסחו וניתוח מרכיביו השונים , מבנה ועלילה , דמויות ומספר , זמן ומרחב . לאורך תהליך הקריאה כולו יש לתת את הדעת לדקויות הסגנון ולזכור כי בסיפור קצר עסקינן , סיפור שאמצעיו מינימליסטיים ופונקציונליים . הנקודה שבה משתלבים מרכיבים אלה , כולם או חלקם , היא משמעות הסיפור או משמעויותיו , שהרי לסיפור עשויות להיות משמעויות אחדות . קביעת משמעות הסיפור אינה סיומו של התהליך ובה עדיין לא תמה המלאכה . מנקודה זו ואיל ך על הקורא לבדוק כיצד משתלב הסיפור בהקשריו השונים . ההקשר יכול להיות קרוב , כמו מחזור סיפורים שבמרכזו דמות כלשהי ( למשל סיפור כרם נבות בתוך סיפורי אליהו , ( והוא יכול להיות הקשר רחב יותר המקיף את הספר שבו משולבים הסיפור והמחזור ( לדוגמה , סיפורי אליהו בתוך ספר מלכים . ( ההקשר יכול להיות רחב אף יותר ולהקיף את ההיסטוריוגרפיה המקראית בכללה או סוגות אחרות הנוגעות לנושא ( לדוגמה , נושא המלוכה הנדון לאורך ההיסטוריוגרפיה המקראית וגם בספרות החוק והנבואה . ( יש שהסיפור מהווה חלק בלתי נפרד מהקשרו , מעין חוליה בשרשרת הרצף העליל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור