פרק שלושה־עשר הסיפור בהקשרו

פרק שלושה עשר הסיפור בהקשרו עד עתה התבוננו בסיפור כחוליה אחת בשרשרת . בפרק זה נעבור לבחון את השרשרת השלמה ואת השתלבותן של החוליות הבודדות בה . נושא זה של שלם וחלק ושל מקום החלק בשלם הוא רלוונטי במיוחד לסיפורי המקרא שניתנים לנו היום כשלם , וקביעת הגבולות של החלק היא פרי מאמציו של הקורא , ולא קביעה מטעמו של הסופר או העורך ' . סיפור אמנון ותמר ( שמואל ב יג 1 ( 22 סיפור אמנון ותמר הוא חלק מתיאור ימי שלטונו של דוד , תיאור ימי שלטונו של דוד הוא חלק מספר שמואל , וספר שמואל הוא חלק מן ההיסטוריוגרפיה המקראית . סיפור החוליה , אונס תמר בידי אמנון , הוא אפוא חלק משרשרת של סיפורים המתארים את עונשו של דוד בעקבות פרשת הניאוף עם בת שבע ורצח אוריה . שרשרת סיפורים זו נחתמת בהמלכת שלמה , והיא מהווה חלק בתוך ההיסטוריוגרפיה המקראית שמקובל לכנותה משנה תורתית או דויטרונומיסטית " . בפרק הקודם נטען שמטרת סיפור אמנון ותמר היא להציג את אמנון , בכור בניו של דוד , כנבל שאינו ראוי למלוכה . כמו כן הודגש כי הדמות המנוגדת לאמנון בסיפור היא אבשלום , וכי הוא נחשף בצדדיו החיוביים . נשאלת אפוא השאלה : מה תורמת פרשנות זו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור