פרק שנים־עשר בין דרש לפשט

פרק שנים עשר בין דרש לפשט עד כה התוודענו למרכיבים שונים של הסיפור המקראי . בפרק זה נראה כיצד כל אלה מצטרפים זה לזה ויחד בונים את משמעותו . לשם כך נבחן שני סיפורים , שצדדים שונים שלהם כבר הוצגו בפרקים הקודמים : סיפור אמנון ותמר ( שמואל ב יג 1 ( 22 וסיפור כרם נבות היזרעאלי ( מלכים א כא . ( סיפור אמנון ותמר ( שמואל ב יג ו ( 22 הפרק השישי והאחרון בספרו של בר אפרת ד _» ע ' _» _טב _האםנוחי של הסיטי במקרא , ( 1979 ) שעניינו ניתוח סיפור אמנון ותמר כ"סיפור שלם תוך צירוף כל ההיבטים , שנידונו בנפרד בפרקים הקודמים" ( _עמ' 99 ו , ( מסתיים בקטע הבא , החותם את הספר כולו ( עמי : ( 255 באמצעות התופעות הללו מוקנית לסיפור אמנון ותמר משמעות במסגרת ההקשר הרחב יותר , שבו הוא משובץ , משמעות החורגת מגבולות הסיפור עצמו : לאור הקישורים המוזכרים ולאור ההקבלה התימטית בין סיפור זה לבין סיפור בת שבע ואוריה ( שניהם סיפורים על בעילה שלא כדין ) מתפרש לנו מעשה אמנון בתמר כגמול על מעשה דוד בבת שבע . מקטע זה ניתן ללמוד כי ניתוח הסיפור על פרטי פרטיו לא הוביל  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור