פרק שמיני דמות האל, דמויות מורכבות ועמדת הקורא

פרק שמיני דמות האל , דמויות מורכבות ועמדת הקורא בפרק הקודם דנו בסוגים של דמויות הקיימות בסיפור המקראי . מנינו שלושה סוגים : דמויות משרתות או שטוחות , דמויות טיפוס ודמויות מורכבות או מפותחות . שני הסוגים הראשונים שכיחים בספרות דתית או דידקטית , שבה ממלאות הדמויות תפקידים פונקציונליים המסייעים להעברה בהירה של מסר מגמתי . נשאלת אפוא השאלה מדוע בספרות המקרא , שהנה ספרות דתית בעלת מגמות דידקטיות , מופיעות גם דמויות מורכבות ? במילים אחרות ; מהי התפיסה הרעיונית שהולידה עיצובים של דמויות מפותחות ? דמות האל והשלכותיה על עיצוב הדמויות האנושיות נראה לי שאת התשובה לשאלה הנזכרת לעיל יש לחפש בעולם האמונות והדעות שגיבשה ספרות המקרא . המגמה להבליט תפיסה מורחקת של האלוהות , תפיסה שלפיה המקדש הוא מקום משכנו של שם האל ולא של האל עצמו , גרמה להתמודדויות חדשות גם בתחום הסיפור . אם האל נשאר בשמים , הרי שיש להוציאו מרשימת הדמויות הפועלות על הבימה . כך נוצרו סיפורים שבהם האל נשאר לרוב מאחורי הקלעים והתערבויותיו נעשות באמצעים עקיפים כמו חלומות או נביאים . אין בכוונתי לטעון שתופעה זו מאפיינת את כל הסיפורת שבמקר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור