פרק שביעי עיצוב דמויות באמצעים דוסבניים

פרק שביעי עיצוב דמויות באמצעים דוסבניים אמת טריביאלית פשוטה היא שאין התרחשות ללא דמות , כשם שלא תיתכן דמות סיפורית ללא שיארע לה אירוע חיצוני או פנימי . יש שהדמות מפעילה את ההתרחשות ויש שהיא מופעלת על ידה . כאשר ההתרחשות דרושה לדמות כדי לממש עצמה , הרי היא נזקקת לא רק למעשים שונים , אלא גם לדמויות אחרות הפועלות או הנפעלות ( אבן , , 1980 עמ' . ( 199 גונקל היה הראשון שנתן דעתו לאופן המיוחד שבו מעוצבות הדמויות בסיפור המקראי ' . במבוא לספר בראשית , 1998 ) עמ' ( 50 הוא כותב : עבורנו , המספרים המודרניים , בולטת ביותר החסכנות האופיינית לאגדה הקדומה , בעוד אנו רגילים ליצירות בהן מצויר כל פרט באמנות רבה , ובתיאורי אופי מורכבים ביותר . אמנותו של המספר הקדום שונה בתכלית והיא תואמת את פשטותם של בני האדם . לפי גונקל עיצוב האגדות בספר בראשית הוא "עדות לדלותה של היצירה העתיקה" ( עמ' . ( 46 הוא קושר דלות זו ל"יכולת הקליטה  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור