פרק שישי מבנה ופונקציונליות

פרק שישי מבנה ופונקציונליות הפרק הקודם נפתח בהגדרת העלילה כבחירה וכארגון של אירועים בסדר זמן כלשהו ובמבנה בעל תכלית שבמרכזו קונפליקט בין הדמויות הפועלות ' . ואמנם כאשר עקבנו אחר סיפור ברם נבות היזרעאלי ראינו את הקונפליקט שבמרכזו הכרם וששיאו רצח נבות , וראינו אף את הדמויות המתעמתות : נבות ואליהו מול אחאב והעזר שכנגדו - איזבל . כמו כן ראינו כי ניתן לעקוב אחר ארגון האירועים הן באמצעות מבנה הגמלון , שמבליט את הקונפליקט , והן באמצעות החלוקה ליחידות מבנה , שמבליטה את הפן הדרמתי של המסופר , משמע את חלקן של הדמויות . אף ראינו כי בסיפור זה שני המבנים משקפים ארגון סימטרי " . התמקדות באופן שיבוץ הדמויות ביחידות הסיפור ובדרך הפעלתן תראה לנו כי לארגון הסימטרי של הופעת הדמויות יש משמעות ותכלית ברורה . באקספוזיציה מוצגים זה מול זה אחאב בעל ההיכל ונבות בעל הכרם . בסצנה הראשונה , שבה אחאב מבקש מנבות למכור לו את הכרם , נוטלים חל ק אחאב ונבות ; בסצנה השנייה , שבה אחאב מעביר את הטיפול בנושא לידיה הקשוחות של איזבל , משתתפים אחאב ואיזבל ; בסצנה השלישית והמרכזית , סצנת משפט הראווה , משתתפים נבות הנאשם , אנשי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור