פרק חמישי אופיו הדרמתי של הסיפור המקראי

פרק חמישי אופיו הדרמתי של הסיפור המקראי בדיונו על עלילת הטרגדיה קובע אריסטו : "יחידה כוללת היא זו שיש לה התחלה , אמצע וסוף" ( םואט _* _קה , פרק ז , 26 . ( 27 בסופו של הסיפור המקראי , ובעיקר בהתחלתו , עסקנו בפרק הקודם . בפרק זה נתרכז במתרחש באמצע , בין הפתיחה לסיים , דהיינו , בגוף הסיפור . פולק כותב : סיפור מוסר מה קורה לבני אדם , ומתאר חפצים , מקומות ואירועים . אבל , לא כל תיאור הוא בגדר סיפור . מה שהופך תיאור לסיפור , הוא השינוי המשמעותי . מצב רע הולך ומשתפר ( למשל , כאשר אחת הדמויות מתגברת על יריב או מכשול קשה ;( במצב שבתחילה היה טוב , חלה הרעה ניכרת ( למשל , בגלל כישלון או בשל פגיעה של היריב . ( בסיפור , העיקר הוא השינוי , אותו אירוע אשר יעורר בקורא תחושה שנפל דבר ( הסיטי במקרא , , 1994 עמ' . ( 1 הקורא מתוודע אל השינוי באמצעות העלילה . עלילה היא "סדרת אירועים חיצוניים ו / או פנימיים , הקשורים ביניהם בקשר של זמן , כשהם באים זה אחר זה , או בקשר של סיבה , כשהם באים זה בשל זה" ( אבן , » ילז ; מונחי הספרות , , 1978 עמ' . ( 59 לצורך הצגת תכליתו בורר המחבר שרשרת של אירועים מתוך אין סוף ה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור